Wie zijn wij
Onze diensten
vertalen
tolken
kwaliteit
VCA
Contact
Contactformulier


bezoekers

 

Donna Vassileva is beëdigd tolk/vertaalster, zij heeft op basis van haar opleiding en ervaring een professionele eed afgelegd voor de rechtbank van 's-Gravenhage, waarna zij de bevoegdheid kreeg tot het vertalen van officiële documenten.

Soms wordt er nog een stapje verder gegaan en moet een beëdigde vertaling ook gelegaliseerd worden. Een gelegaliseerde vertaling is een beëdigde vertaling die wordt afgestempeld op de rechtbank, om de vertaling wettig te verklaren. Op de rechtbank wordt de handtekening van de vertaler vergeleken met de handtekening in het vertaalregister.

Zowel Nederland als Bulgarije zijn aangesloten bij het Apostilleverdrag (verdrag van Den Haag van 1961). 

U kunt bij ons terecht voor vertalingen op o.a. de volgende gebieden?

  • juridische en gerechtelijke documenten: bijvoorbeeld algemene voorwaarden, contracten, dagvaardingen, vonnissen, statuten, volmachten, patenten en octrooien, juridische correspondentie, licenties;
  • officiële persoonlijke stukken: bijvoorbeeld diploma's, geboorteakten, huwelijksakten, bewijzen van goed gedrag, testamenten, verblijfsvergunningen, adoptieverklaringen.
     

 

Vertaalbureau Donna  | info@vb-donna.com